Maliny

Agnieszka Kącka
Gospodarstwo Rolne Kwalifikowana
Szkółka Roślin Jagodowych
tel. 663-737-015 i 697-812-580

maliny

Opis odmian malin polskiej hodowli: odmian powtarzających owocowanie: POLANA, POLKA, PORANNA ROSA,POLESIE, oraz odmiany owocującej na pędach dwuletnich LASZKA

Odmiany malin powtarzających

Posiadamy również odmianę TULAMEEN.
*- odmiany licencyjne, do których rozmnażania wymagana jest pisemna zgoda właściciela odmiany. Pełny wykaz odmian malin, które są opatentowane i ich rozmnażanie na sprzedaż oraz własne potrzeby, bez zezwolenia właściciela jest zabronione, znajduje się na stronie Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (The Community Plant Variety Office - CPVO, www.cpvo.europa.eu/main/en) lub w Krajowym Rejestrze Odmian (COBORU)

POLANA

Najstarsza z polskich odmian. Główne owocowanie jest na pędach wyrosłych w danym roku. Dojrzewanie owoców rozpoczyna się w drugim tygodniu sierpnia (później niż u Polki o około 10 dni) i trwa do końca sezonu wegetacyjnego (owocowanie późnoletnie i jesienne). Owoce są średnie i duże, czerwone z połyskiem. Nadają się do bezpośredniego spożycia i do przetwórstwa, np. soki i dżemy. Roślina wydaje bardzo dużo pędów o wysokości około 1,5 m. Szczątkowe kolce. Polana charakteryzuje się dużą plennością. Jej zaletą jest m.in. to, że w bardzo małym stopniu pędy pokładają się do środka rzędów - może więc być uprawiana w systemie wolnostojacym. Mało wrażliwa na zamieranie pędów i średnio/mało wrażliwa na gnicie owoców.

POLKA

Odmiana najbardziej polecana do hodowli proekologicznej - powtarzająca owocowanie, owocuje na pędach jednorocznych. Owoce są bardzo duże, zwarte, supersmaczne. Nadają się do bezpośredniego spożycia, mrożenia i przetwórstwa. Cenna odmiana w uprawie towarowej i ogrodowej ze względu na wcześniejsze dojrzewanie, większe i smaczniejsze owoce, a także bardziej przydatne do mrożenia niż owoce odmiany Polana. Doskonale sprawdza się w uprawie przyspieszonej (okrywanie włókniną, tunele foliowe i szklarnie). Wzrost roślin jest średnio silny. Pędy pod koniec owocowania mogą pokładać się w rzędy - wymaga wówczas podpierania pędów ewentualnie już w uprawie nieco większej odległości pomiędzy rzędami. Mało podatna na zamieranie pędów i gnicie owoców. W naszym gospodarstwie stanowi największy areał uprawowy.

PORANNA ROSA

Malina deserowa powtarzająca o żółtych owocach. Rozpoczyna owocowanie na tegorocznych pędach od końca sierpnia aż do przymrozków i wówczas ma najlepszą jakość. Wzrost roślin jest silny (do 1,8 m), wytwarza mało sztywnych pędów, jednak gęsto ulistnionych. Może być więc uprawiana jako wolnostojąca i nie grozi jej równocześnie zbyt duże zachwaszczenie w międzyrzędziach. Pędy pokryte są dużą liczbą silnych kolców. Owoce są bardzo duże, zbliżone do kulistych lub szerokostożkowe, zwarte. Są wybitnie deserowe, bardzo smaczne. Owoce Porannej Rosy są wyjątkowo mało podatne na gnicie a pędy na zamierania. Odmiana polecana do uprawy proekologicznej.

POLESIE

Nowa polska odmiana maliny powtarzającej owocowanie. Owocowanie rozpoczyna nieco wcześniej niż Polana. Wzrost roślin średniosilny, może się lekko pokładać. Nie wytwarza zbyt dużo pędów przy roślinie matecznej. Owoce smaczne, słodkie, duże (zwłaszcza u roślin rosnących w niezbyt dużym zagęszczeniu). Kolor owoców ciemnoczerwony z niewielkim omszeniem. Owoce zarówno deserowe jak i do przetwórstwa. Odporna na choroby, przydatna do uprawy ekologicznej. W tej chwili zwiększamy areał jej uprawy, ponieważ owoce cieszyły się dużą popularnością u kupujących.

Odmiany malin owocujących na pędach dwuletnich


LASZKA

Odmiana bardzo wczesna, owocująca jako jedna z pierwszych w naszym kraju (pierwsze owoce mogą pojawić się już w pierwszej dekadzie czerwca). Odmiana silnie rośnie (nawet powyżej 1,8 m). Posiada sztywne pędy, które dopiero pod koniec owocowania pokładają się w międzyrzędzia. Wytwarza mało pędów. Owoce ogromne (pierwsze) i bardzo duże - podłużne, wydłużone, jasnoczerwone. Bardzo wysoka plenność.

Copyright © 2005-2017 Szkółka Kąccy.