Sadzonki truskawek i malin

Agnieszka Kącka
Gospodarstwo Rolne Kwalifikowana
Szkółka Roślin Jagodowych
tel. 663-737-015 i 697-812-580

Poprzez naszą szkółkę istnieje również możliwość zakupu sadzonek truskawek odmian ROXANA i ALBA firmy Geoplant Vivai (jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem).

Gospodarstwo nastawione jest na produkcję roślin jagodowych. Uprawą towarową truskawki zajmujemy się od roku 1998, maliny od roku 2000. Prowadzimy produkcje kwalifikowanego materiału szkółkarskiego – około 95 % produkcji. Posiada zezwolenie na obrót materiałem szkółkarskim, z tego powodu podlegamy m.in. kontroli Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa . Wielkość mateczników malin i truskawek wynosi co roku około 16 – 18 ha. Plantacje położone są w województwie łódzkim, powiecie wieluńskim w dwóch miejscowościach: Kurowie i Krzyworzece (większość upraw). Miejscowości dość znacznie różnią się w warunkach mikroklimatu i gleb. Różnice te wykorzystujemy w prowadzonej produkcji roślinnej. Ze względu na wielkość gospodarstwa (ponad 40 ha) oraz możliwość wymiany z innymi właścicielami gruntów, możemy zapewnić glebie odpowiednio długi okres spoczynku przy powrocie ponownej uprawy roślin jagodowych na to samo stanowisko. W swojej działalności stawiamy na proekologiczne metody uprawy oraz ochrony hodowanych gatunków. Przynosi to wiele pozytywnych efektów, z których najważniejsze – zdrowe owoce i zdrowa sadzonki są najważniejsze. Niestety, ze względu na kwalifikowanie materiału szkółkarskiego i konieczność zastosowania w jego uprawie nawet w minimalnym środków ochrony roślin nie ubiegamy się na dzień obecny o certyfikat upraw ekologicznych (produktów ekologicznych).

Uprawa malin

W uprawie malin gospodarstwo ukierunkowane jest na:

  1. Produkcję sadzonek. Zakupiliśmy licencję odmian: RADZIEJOWA, SOKOLICA, LASZKA, BENEFIS, POLANA (znak towarowy), POLKA i POLESIE . Sadzonki staramy się produkować z myślą o m. in. odbiorcach w gospodarstwach ekologicznyc
  2. Produkcję owoców. W uprawie maliny gospodarstwo ukierunkowane jest na produkcję malin deserowych powtarzających owocowanie (Polana, Polka, Polesie - ok. 70 %) oraz odmian owocujących na pędach dwuletnich: Benefis i Laszka. W najbliższej przyszłości wprowadzimy również odmiany Radziejowa i Sokolica ze względu na ich bardzo atrakcyjne owoce i wysokie plony w momencie, kiedy za maliny można uzyskać wysokie plony. Okres owocowania plantacji (część uprawy jest przyspieszana) to 1 dekada czerwca aż do przymrozków. Stawiamy na polskie odmiany wyprodukowane w naszych placówkach badawczych. Sprawdzają się one w uprawie, dodatkowo nie wymagają bardzo dużej liczby zabiegów chemicznych w celu zapewnienia właściwej zdrowotności roślin. Prawidłowa pielęgnacja i stosowanie np. EM -a w efekcie daje zadowalające jakościowo i ilościowo plony.

Uprawa truskawek

W uprawie truskawek gospodarstwo ukierunkowane jest na:

  1. Produkcję sadzonek. Zakupiliśmy licencję odmian: HOKENT, MARDUK, GRANDAROSA, MARKAT, ELKAT, FILUT, ELSARIUSZ, PANON. Poprzez naszą szkółkę istnieje również możliwość zakupu sadzonek truskawek odmian ROXANA i ALBA z firmy Geoplant Vivai (jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem). Sadzonki produkowane są jako: kopane zielone oraz sadzonki frigo do nasadzeń i wczesnoletnich. Szkółka jest w większości obszaru pól uprawnych nawadniana. Sadzonki staramy się produkować z myślą o m. in. odbiorcach w gospodarstwach ekologicznych.
  2. Produkcję owoców - truskawki produkowane są w systemie przyspieszania (nakrywanie włókninami, niskie osłony) i opóźniania zbiorów (nasadzenia z sadzonek frigo).

Inne uprawy

Nowym gatunkiem, który wprowadzamy do uprawy jest świdośliwa (rodzina różowate). W tej chwili założyliśmy niewielką plantację towarową z odmiany Prince William i Smoky. Posiadamy również sadzonki świdośliwy odmian: Prince William, Smoky, Northline, Pembina, Thiessen, Honeywood, Martin.
Rozbudowa plantacji owocującej będzie uzależniona od rynku zbytu, jaki uda się nam wypracować i zapotrzebowania odbiorców naszych produktów. W zbiorach owoców stosujemy m.in. zbieranie ich poprzez samych odbiorców.

Produkcja i działania proekologiczne

Na dzień dzisiejszy gospodarstwo posiada stałych odbiorców zarówno produkowanych sadzonek jak i owoców i nie ma problemów z ich zbytem. W produkcji staramy się w jak najmniejszym stopniu korzystać z chemii. Stanowiska pod uprawy są odpowiednio przygotowywane (przedplony i poplony zielone, zabiegi agrotechniczne), nawożone dodatkowo naturalnymi nawozami. Ściółkowanie, wykładanie folią, odpowiedni rozstaw roślin, sposoby uprawy oraz wykonanie maksymalnej liczby zabiegów mechanicznych powoduje bardzo znaczące ograniczenie stosowania herbicydów, fungicydów i zoocydów na plantacjach owocującej. W mniejszym stopniu dotyczy to również szkółki. Wprowadziliśmy uprawie do stosowania efektywne mikroorganizmy (EM) i innego rodzaju środki o charakterze naturalnym, które znacznie poprawiają zdrowotność roślin, zwyżkują plonowanie, poprawiają jakość i smak owoców. Dodatkowo, przywracają ziemi zdolność do tworzenia się próchnicy oraz co w ostatnich latach istotne, ograniczają negatywne wpływy niedoboru wody (susza) lub jej nadmiaru. Zastosowane jako dopełnienie tradycyjnych metod uprawy odgrywają w naszym gospodarstwie pierwszoplanową rolę. Chętnie sprawdzamy nowe produkty, nowe metody oraz zasady oferowane przez dystrybutorów różnych firm oferujących środki do produkcji roślinnej. W uprawie na owoce staramy się korzystać z odmian odpornych na choroby, dobrze radzących sobie w naszych warunkach i sprawdzonych w trakcie kilkuletniego okresu obserwacji.

Zachowanie starych odmian

Ze względu na bardzo stare tradycje w gospodarstwie produkcji materiału szkółkarskiego, pszczelarstwa i sadownictwa (zajmowano się tym już przed II wojną światową) w obrębie gospodarstwa i jego najbliższej okolicy znajduje się kilkanaście odmian starych tradycyjnych odmian drzew owocowych (grusze, jabłonie, śliwy ). W chwili obecnej staramy się posiadane pule odmianowe zachować. Rozpoczęliśmy nasadzenia drzewek owocowych tych właśnie odmian. W posiadanym sadzie (za wyjątkiem minimalnego nawożenia mineralnego) nie stosuje się żadnych środków chemicznych.